คราวที่แล้วเราพูดถึง 10 ข้อเเรกที่ต้องมีในสัญญาเช่าไปแล้ว คราวนี้เรามาต่ออีก 13 ข้อที่เหลือกันดีกว่าค่ะ จะมีอะไรอีกบ้างที่เราควรใส่ไว้ในสัญญา อย่ารอช้ามาดูกันเลยค่า
11.เงินวางค้ำประกัน (Security Deposit) มักเรียกเงินส่วนนี้ไว้เป็นหลักประกัน นิยมกำหนดเป็นค่าเช่าจำนวนกี่เดือน โดยอาจเป็น 1 เดือน หรือ 2 เดือน ฯลฯ ทั้งนี้ควรต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าจะเป็นเงินที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ไม่สามารถนำมาคิดเป็นค่าเช่าได้ และเงินค้ำประกันส่วนนี้จะคืนให้มื่อผู้เช่าเลิกเช่า พร้อมคืนกุญแจแล้วเท่านั้น
12.กำหนดค่าธรรมเนียมในการทำความสะอาด (Cleaning Fee) อาจกำหนดไว้ข้อนี้ไว้เมื่อมีการส่งห้องคืนให้กับผู้ให้เช่า ไว้ดูเเลทำความสะอาดเพื่อคนที่มาพักต่อไป มักนิยมระบุค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินแน่นอนไว้เลย โดยเป็นค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการบริษัททำความสะอาดมาดำเนินการให้
13.ข้อกำหนดในการให้ความร่วมมือกับผู้ให้เช่าก่อนเลิกสัญญาเช่า โดยระบุให้ผู้เช่าให้ความร่วมมือกับผู้ให้เช่า ที่จะให้ผู้จะเช่ารายใหม่เข้าไปดูห้องได้ในระหว่างที่สัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนด
  14.เงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีละทิ้ง (Abandonment) เป็นข้อกำหนดในกรณีผู้เช่าละทิ้งห้องเช่าหรือบ้านเช่าโดยไม่ยอมจ่ายค่าเช่า มักนิยมกำหนดระยะเวลาให้ 15 วัน หากติดต่อผู้เช่าไม่ได้สัญญาเช่าจะมีข้อกำหนดระบุให้ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปภายในได้ และมีสิทธิที่จะขนย้ายทรัพย์สินทุกอย่างไปจัดเก็บภายในสถานที่ที่กำหนด โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการจัดเก็บ
15.นโยบายเกี่ยวกับการล็อคหรือใส่กุญแจประตู (Lock Policy) อาจระบุห้ามไม่ให้มีการเพิ่มเติมกุญแจล็อคประตูก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า หรืออนุญาตให้มีการเพิ่มเติมกุญแจล็อคได้ อาจจะต้องปั๊มกุญแจให้กับเจ้าของผู้ให้เช่าไว้ 1 ดอกเสมอ